fbpx

Dwuletni kurs stacjonarny z

CHEMII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2024

 

 • 18 miesięcy nauki
 • 55 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 50 min
  (łącznie ponad 90 godzin zegarowych)
 • 7 matur próbnych
  (pisane w niedziele, sprawdzane i omawiane przez nauczyciela)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez nauczyciela)

DODATKOWO:
nagrania tematów zajęć na platformie
(udostępniane w drugim roku kursu)

Prof. dr hab. Marta Struga

Kierownik Katedry Biochemii Wydziału Lekarskiego. Nauczycielka od lat przygotowująca maturzystów na studia medyczne z ogromną skutecznością.

więcej

UWAGA:
Jeżeli do końca września nie zbierze się grupa dwuletnia (C21), to osoby, które zgłosiły chęć uczestniczenia w niej będą miały pierwszeństwo w zapisach do grupy półtorarocznej (C16), która będzie się odbywać w tym samym terminie co planowana grupa dwuletnia, a rozpocznie się po feriach zimowych (w marcu 2023).
W sprawie szczegółów będziemy się indywidualnie kontaktować z zapisanymi osobami.

Kurs dwuletni stacjonarny z chemii

wrzesień 2022 – kwiecień 2024

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 6-10 osobowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a materiały do zajęć będą udostępniane w postaci plików pdf na platformie.

Harmonogram kursów dwuletnich

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie czterech semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I C20: 15 września 2022
C20: 15 grudnia 2022
C20: 26 C20: 1
II C20: 12 stycznia 2023
C20: 15 czerwca 2023
C20: 34 C20: 2
III C20: 14 września 2023
C20: 14 grudnia 2023
C20: 26 C20: 2
IV C20: 4 stycznia 2024
C20: 11 kwietnia 2024
C20: 24 C20: 2
Razem w kursie 110 7

* Każde zajęcia trwają 50 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające, chrom i mangan
 • ogniwa
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe, hydroksykwasy
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów