FIZYKA

Kursy maturalne z fizyki z najlepszymi specjalistami


Omawianie wszystkich zagadnień od strony teoretycznej oraz praktycznie rozwiązywanie zadań zarówno na zajęciach, jak i w domu pozwolą Ci na bardzo dobre przygotowanie się do egzaminu maturalnego.

Na naszych kursach otrzymasz

  • wiedzę przekazywaną przez pasjonatów przedmiotu będących doświadczonymi pedagogami, wykładowcami i egzaminatorami.
  • zajęcia w małych grupach, na których będziesz mógł zadać każde pytanie zarówno o treści, których nie rozumiesz, jak również o sposób analizy zadań i pisania poprawnych odpowiedzi pod klucz.
  • godzin praktyk w postaci cotygodniowych prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela oraz matur próbnych omawianych potem na zajęciach.

 UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE KURSÓW MATURALNYCH

KURSY STACJONARNE

kurs roczny
stacjonarny
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 54
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 50 min
Matury próbne: 4
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

Nauczyciele FIZYKI

mgr Jolanta Drogoń
Fizyka. Matematyka (podstawowa)

Pani Jola jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Fizyki i Matematyki. Jest nauczycielem od ponad 30 lat. Obecnie pracuje w XIV LO im. Staszica oraz w XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminów z matematyki i fizyki. Od 2005 roku jest egzaminatorem maturalnym, zatem na bieżąco śledzi zmiany w strukturze egzaminu i podstawy programowej. Wyniki uczniów pani Joli należą do najwyższych w Polsce.

 

Zajęcia prowadzone przez panią Jolę mają na celu jak najlepiej przygotować kursantów do matury z fizyki oraz matematyki i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zaletą zajęć z naszą nauczycielką jest praca na dużej ilości zadań dobranych do wymagań egzaminacyjnych i nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu. Pani Jolanta stara się budować życzliwą atmosferę, aby trudny przedmiot stał się bardziej przyjazny dla wszystkich. Jest cierpliwa i zawsze znajduje czas dla ucznia.

 

Hobby pani Joli to żeglarstwo i podróże. Od wielu lat uczestniczy z młodzieżą w rejsach morskich, które są dla nich przygodą i szkołą życia. Chce, aby kursanci podobnie postrzegali jej zajęcia zarówno z matematyki, jak i z fizyki.

mgr Katarzyna Grącka
Fizyka

Pani Kasia jest absolwentką Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 20 lat jest nauczycielką. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. Do roku 2022/23 uczyła fizyki w V LO im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, gdzie przygotowywała uczniów do matury. Obecnie jest nauczycielem fizyki w liceum im. Hoffmanowej w Warszawie.

 

Od 2006 roku jest egzaminatorem maturalnym i od tego czasu uczestniczy w pracach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu potrafi w prosty sposób wyjaśnić skomplikowane zagadnienia. Ponieważ wie, że duże znaczenie w nauce fizyki odgrywają doświadczenia, z chęcią prezentuje je kursantom na zajęciach, tym samym pomagając im w lepszym zrozumieniu omawianych tematów. 

 

Spotkania z panią Kasią przebiegają w spokojnej i przyjaznej atmosferze, co daje możliwość skupienia się podczas rozwiązywania zadań, a także umożliwia dyskusję nad omawianym problemem. Zaletą zajęć prowadzonych przez panią Kasię jest praca nad zadaniami maturalnymi, co wymaga od ucznia dużego zaangażowania i systematycznej pracy w domu.

 

Czas wolny lubi spędzać na wycieczkach pieszych lub rowerowych poza miastem. Uważa, że wysiłek fizyczny jest doskonałą przerwą od wysiłku umysłowego. Jest też częstym uczestnikiem festiwali i przeglądów filmowych.

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie

Indywidualne podejście

Małe grupy zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę

Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z sekretariatem, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia

Nasza lokalizacja

LOKALIZACJA
Off Course sp. z o.o.

Wspólna 56
00-684 Warszawa
 
Kontakt