MATEMATYKA

Kursy maturalne z matematyki na poziomie rozszerzonym 


Możliwość zrozumienia sposobu rozwiązywania zadań oraz systematycznie ćwiczenia praktyczne i prace domowe pozwolą Ci na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku z matury na poziomie rozszerzonym.

Na naszych kursach otrzymasz 

  • wiedzę przekazywaną przez pasjonatów przedmiotu będącymi doświadczonymi pedagogami, wykładowcami i egzaminatorami.
  • zajęcia w małych grupach, na których będziesz mógł zadać każde pytanie zarówno o treści, których nie rozumiesz, jak również o sposób analizy zadań i pisania poprawnych odpowiedzi pod klucz.
  • godziny praktyk w postaci cotygodniowych prac domowych sprawdzanych przez nauczyciela oraz matur próbnych omawianych potem na zajęciach.

 UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE KURSÓW MATURALNYCH

KURSY STACJONARNE

MATEMATYKA ROZSZERZONA

kurs roczny
stacjonarny
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 54
Spotkania raz w tygodniu
Czas trwania spotkania:
2 zajęcia po 50 min
Matury próbne: 4
Prace domowe
w wersji papierowej
sprawdzane i omawiane

KURSY “STREAM”

MATEMATYKA PODSTAWOWA

Kurs roczny
streamingowy
8 miesięcy nauki
STARTUJE WE WRZEŚNIU
Liczba zajęć: 25
Webinaria dwa razy w tygodniu (wieczorami)
Czas trwania webinarium: 90 min
Matury próbne: 0
(do dokupienia w naszym sklepie)
Prace domowe
kurs streamingowy
nie oferuje prac domowych

Nauczyciele MATEMATYKI

mgr Mirosław Malinowski
Matematyka

Pan Mirosław jest absolwentem Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i czynnym nauczycielem od ponad 30 lat. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta uczył matematyki w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
 
Pracował w Liceum Dwujęzycznym im. M. Kopernika w Warszawie, a obecnie uczy w renomowanym liceum w Gdańsku, gdzie przygotowuje uczniów do egzaminu maturalnego z matematyki w systemie polskiej matury oraz Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate Organization) na poziomie Higher Level i Standard Level. Od 2005 roku jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, a od 2010 roku egzaminatorem moderatorem w IB Diploma Programme w zakresie Higher Level Mathematics. 
 
Kursy prowadzone przez pana Mirka mają na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do matury rozszerzonej z matematyki zarówno w programie polskim, jak i matury międzynarodowej. Jego zajęcia wyróżniają się bardzo wysokim poziomem merytorycznym oraz dbałością o szczegóły. Ich zaletą jest stworzenie uczniom możliwości samodzielnej pracy na dużej liczbie zadań zgodnych z wymaganiami egzaminacyjnymi. Kładzie nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu.  
 
O swoich lekcjach pan Mirek pisze: „Podczas zajęć staram się stworzyć życzliwą atmosferę, w której trudne zagadnienia stają się bardziej zrozumiałe i przyjazne dla wszystkich uczniów.”  
 
Jego hobby to gotowanie, rower, dobry film i muzyka poważna. 

mgr Jolanta Drogoń
Fizyka. Matematyka (podstawowa)

Pani Jola jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki. Ukończyła również Studia Podyplomowe z Fizyki i Matematyki. Jest nauczycielem od ponad 30 lat. Obecnie pracuje w XIV LO im. Staszica oraz w XXXIII LO im. M. Kopernika w Warszawie, gdzie na co dzień przygotowuje maturzystów do egzaminów z matematyki i fizyki. Od 2005 roku jest egzaminatorem maturalnym, zatem na bieżąco śledzi zmiany w strukturze egzaminu i podstawy programowej. Wyniki uczniów pani Joli należą do najwyższych w Polsce.

 

Zajęcia prowadzone przez panią Jolę mają na celu jak najlepiej przygotować kursantów do matury z fizyki oraz matematyki i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Zaletą zajęć z naszą nauczycielką jest praca na dużej ilości zadań dobranych do wymagań egzaminacyjnych i nacisk na systematyczną pracę ucznia w domu. Pani Jolanta stara się budować życzliwą atmosferę, aby trudny przedmiot stał się bardziej przyjazny dla wszystkich. Jest cierpliwa i zawsze znajduje czas dla ucznia.

 

Hobby pani Joli to żeglarstwo i podróże. Od wielu lat uczestniczy z młodzieżą w rejsach morskich, które są dla nich przygodą i szkołą życia. Chce, aby kursanci podobnie postrzegali jej zajęcia zarówno z matematyki, jak i z fizyki.

W ramach naszych kursów uczestnik otrzymuje

Zajęcia prowadzone są w grupach 5-8 osobowych

Zaletą zajęć prowadzonych w mniejszych grupach jest możliwość osiągnięcia optymalnego tempa pracy z uczniami, a jednocześnie uzyskanie wysokiego poziomu merytorycznego grupy

Daje to możliwość dobrego kontaktu pomiędzy uczniem a nauczycielem i odwrotnie

Indywidualne podejście

Małe grupy zapewniają kursantom kameralną i swobodną atmosferę zajęć, a nauczycielowi możliwość indywidualnego podejścia do ucznia w przypadku problemów lub wątpliwości związanych z tematem zajęć

Interakcje podczas nauki

Z doświadczenia wiemy, że w małej grupie słuchacze wykazują dużą aktywność oraz mają większą możliwość zadawania pytań prowadzącemu. Zajęcia, zamiast formy typowych wykładów, przybierają postać aktywnych ćwiczeń.

Prowadzący ma wówczas możliwość zastosowania zasad oceniania kształtującego i sprawdzenia, w jakim stopniu kursant opanował przerabiany materiał

Bieżące monitorowanie postępów

W każdym tygodniu kursant będzie rozwiązywał w domu zestawy ćwiczeń przygotowanych przez wykładowcę

Zadania będą sprawdzane i opatrywane indywidualnym komentarzem

Kontrola rodzicielska

Rodzice otrzymują możliwość kontaktu z sekretariatem, aby otrzymywać na bieżąco informacje o frekwencji oraz postępach ucznia

Nasza lokalizacja

LOKALIZACJA
Off Course sp. z o.o.

Wspólna 56
00-684 Warszawa
 
Kontakt