fbpx

Roczny kurs online z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

 • 8 miesięcy nauki
 • 50 spotkań dwa razy w tygodniu
 • każde spotkanie trwa 90 min
 • 3 niedzielne zajęcia online (2 x 70 min)
  13.11 – rozmnażanie roślin
  4.12 – dziedziczenie cz.1
  11.12 – dziedziczenie cz.2
 • 2 matury próbne
  (pisane w domu lub w naszych placówkach)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez nauczyciela)

DODATKOWO:
tydzień po zajęciach udostępniamy filmy z danego tematu
[dostępne aż do samej matury]

Dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej

Mgr Anna Palińska

Egzaminatorka CKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
Doświadczona nauczycielka, która w prosto i skutecznie uczy modeli i sposobów konstruowania odpowiedzi maturalnych.

więcej


grupa pełna


Początek:   19 września 2022

 


grupa pełna


Początek:   16 września 2022Kurs roczny online z biologii

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach

Dajemy dostęp do najlepszych nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i są prowadzone przez dwóch nauczycieli

Umożliwia nam to 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Wprowadzamy zajęcia warsztatowe, które uczą jak konstruować poprawne odpowiedzi do zadań maturalnych

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań warsztatowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów oraz…

pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do

niesamowitego wzrostu skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I

B08: 19 września 2022

B09: 16 września 2022

B08: 19 grudnia 2022

B09: 20 grudnia 2022

B08: 25

B09: 26

B08: 1

B09: 1

II

B08: 9 stycznia 2023

 B09: 10 stycznia 2023

B08: 26 kwietnia 2023

B09: 25 kwietnia 2023

B08: 25

B09: 24

B08: 1

B09: 1

Razem w kursie 50 2


Niedzielne zajęcia o 10:30-13:00 dla wszystkich grup:
13.11 – rozmnażanie roślin
4.12 – dziedziczenie cz.1
11.12 – dziedziczenie cz.2

* Każde zajęcia trwają 90 minut
** Wysyłka matur pocztą do ucznia (lub odbiór osobisty wydrukowanego arkusza w naszej placówce), odesłanie wypełnionej matury pocztą lub w postaci skanu do Off Course, sprawdzenie matury przez egzaminatora, odesłanie matury uczniowi i omówienie odpowiedzi na zajęciach

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • analiza statystyczna w badaniach biologicznych
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • energia komórki – ATP
 • regulacja aktywności enzymów
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • budowa kwasów nukleinowych
 • replikacja DNA
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • wirusy i priony
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • aparat ruchu człowieka (mięśnie)
 • układ pokarmowy
 • układ wydalniczy
 • układ oddechowy
 • układ krwionośny
 • immunologia
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • układ hormonalny
 • prezentacja danych (tabele i wykresy)
 • właściwości wody
 • enzymy – budowa i właściwości
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • cykle życiowe roślin
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • przegląd bezkręgowców (live webinary na YouTube)
 • przegląd kręgowców (live webinary na YouTube)
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ kostny
 • układ rozrodczy
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów