fbpx

Roczny kurs stacjonarny z

BIOLOGII 

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 70 min
 • 3 niedzielne zajęcia online (2 x 70 min)
  20.11 – dziedziczenie cz.1 (prowadzi Michał Jóźwiak)
  27.11 – dziedziczenie cz.2 (prowadzi Michał Jóźwiak)
  18.12 – rozmnażanie roślin (prowadzi Michał Jóźwiak)

 • 4 matury próbne
  (pisane w wybrane niedziele, sprawdzane i omawiane przez nauczyciela)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez nauczyciela)

DODATKOWO:
tydzień po zajęciach udostępniamy filmy z danego tematu
[dostępne aż do samej matury]

dr Michał Jóźwiak

Wykładowca WUM. Specjalista od polskich i międzynarodowych systemów nauczania, który potrafi dotrzeć do każdego ucznia.
Metodyk wdrażający skuteczne techniki analizy odpowiedzi maturalnych.

więcej

mgr Anna Palińska

Egzaminatorka OKE, przewodnicząca komisji sprawdzającej matury. 
Doświadczona nauczycielka, która w prosto i skutecznie uczy modeli i sposobów konstruowania odpowiedzi maturalnych.

więcej

dr Paulina Garbalińska

Egzaminatorka OKE.
Nauczycielka systemów polskich oraz IB, która z niesamowitą skutecznością przekazuje wiedzę. Jej klasy osiągają jedne z najlepszych wyników z matur w rankingach.

więcej

Kurs roczny stacjonarny z biologii

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 6-10 osobowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a materiały do zajęć będą udostępniane w postaci plików pdf na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I

B01: 10 września 2022

B02: 10 września 2022

B03: 6 października 2022

B04: 9 września 2022

B05: 13 września 2022

B06: 6 października 2022

B01: 17 grudnia 2022

B02: 17 grudnia 2022

B03: 22 grudnia 2022

B04: 16 grudnia 2022

B05: 20 grudnia 2022

B06: 22 grudnia 2022

B01: 28

B02: 28

B03: 24

B04: 28

B05: 28

B06: 24

B01: 1

B02: 1

B03: 1

B04: 1

B05: 1

B06: 1

II

B01: 7 stycznia 2023

B02: 7 stycznia 2023

B03: 5 stycznia 2023

B04: 13 stycznia 2023

B05: 10 stycznia 2023

B06: 5 stycznia 2023

B01: 22 kwietnia 2023

B02: 22 kwietnia 2023

B03: 20 kwietnia 2023

B04: 21 kwietnia 2023

B05: 18 kwietnia 2023

B06: 20 kwietnia 2023

B01: 24

B02: 24

B03: 28

B04: 24

B05: 24

B06: 28

B01: 3

B02: 3

B03: 3

B04: 3

B05: 3

B06: 3

Razem w kursie 52 4


Niedzielne zajęcia ONLINE o 10:30-13:00 dla wszystkich grup:
20.11 – dziedziczenie cz.1
27.11 – dziedziczenie cz.2
18.12 – rozmnażanie roślin

* Każde zajęcia trwają 70 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • metodologia eksperymentu – formułowanie problemów badawczych, wniosków, prób badawczych i kontrolnych
 • prezentacja wyników – zasady konstrukcji wykresów i tabel
 • podstawy analizy statystycznej danych
 • właściwości wody
 • cukry
 • tłuszcze
 • białka
 • energia komórki – ATP
 • enzymy – budowa i właściwości
 • regulacja aktywności enzymów
 • teoria komórkowa
 • wirusy, priony
 • budowa bakterii
 • funkcje życiowe bakterii
 • teoria endosymbiozy
 • budowa komórki eukariotycznej
 • błona komórkowa i transport
 • podziały komórkowe
 • zasady klasyfikacji organizmów
 • klucze do oznaczania organizmów
 • kladystyka – analiza kladogramów
 • glony
 • pierwotniaki
 • śluzowce i grzyby niższe
 • cechy budowy grzybów
 • funkcje życiowe grzybów
 • cykle rozmnażania (sprzężniowce, workowce, podstawczaki)
 • porosty
 • tkanki roślinne
 • organy roślinne
 • przegląd roślin (mszaki, paprotniki, nasienne)
 • cykle życiowe roślin
 • oddychanie komórkowe
 • fotosynteza
 • transport wody i asymilatów u roślin
 • hormony roślinne (ruchy roślin)
 • fotoperiodyzm
 • tkanki zwierzęce
 • rozwój zarodkowy zwierząt (embriologia)
 • przegląd bezkręgowców
 • przegląd kręgowców
 • aparat ruchu człowieka (szkielet, mięśnie)
 • powłoki ciała (skóra)
 • układ pokarmowy
 • układ krążenia
 • immunologia
 • układ oddechowy
 • układ wydalniczy
 • układ rozrodczy
 • układ hormonalny
 • układ nerwowy i narządy zmysłów
 • genetyka molekularna
 • replikacja
 • transkrypcja i regulacja ekspresji genów
 • translacja i modyfikacje posttranslacyjne
 • zmienność genetyczna i mutacje
 • biotechnologia
 • dziedziczenie (prawa Mendla i Morgana)
 • cechy sprzężone z płcią i analiza rodowodów
 • podstawowe pojęcia ekologiczne
 • ekologia populacji
 • ekosystemy i biomy
 • teorie ewolucji
 • prawidłowości ewolucji
 • mechanizmy ewolucji
 • dowody ewolucji
 • prawo Hardy’ego-Weinberg’a
 • ewolucja człowieka
 • rodzaje ochrony przyrody
 • formy ochrony przyrody
 • zagrożenia środowiska

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów