fbpx

W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2023 z
CHEMII
oferujemy TRZY rodzaje
kursów rocznych

krótkie porównanie kursów

[przekręć komórkę w poziomie]


RODZAJ KURSU

KURS STACJONARNY

KURS ONLINE

KURS STREAMINGOWY

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawa Centrum

platforma edukacyjna Off Course

platforma edukacyjna Off Course

Dyskusja z nauczycielem

TAK

na żywo w salach

TAK

dyskusja na webinarze

NIE

bierne oglądanie wszystkich zajęć grup rocznych online w czasie rzeczywistym

Czy będzie dostęp do nagrań z omawianych tematów?

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

Czy opuszczone zajęcia będą odrabiane?

opcjonalnie

w ramach wolnych miejsc w innych grupach

[niezależnie – dostęp do nagrań na platformie]

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

Prace domowe otwarte sprawdzane przez egzaminatora

TAK

w wersji papierowej, omawiane na początku zajęć podczas oddawania po sprawdzeniu przez nauczyciela

TAK

kursanci otrzymują zestawy zadań w plikach PDF oraz nagrane przez egzaminatora rozwiązania z omówieniem

NIE

kurs nie oferuje opcji weryfikacji wiedzy

[możliwość dokupienia pakietu zadań maturalnych z nagranymi rozwiązaniami i omówieniem  egzaminatora w sklepie]

Matury próbne sprawdzane przez egzaminatora
i dodatkowo omawiane

4 matury próbne

sprawdzane indywidualnie przez egzaminatora i omawiane na zajęciach

2 matury próbne

sprawdzane indywidualnie przez egzaminatora i omawiane w postaci webinariów z możliwością dyskusji

2 matury próbne

NIE SPRAWDZANE
ale udostępniony film z omówienia arkusza

Materiały i skrypty do zajęć

wydrukowane przez organizatora i rozdawane podczas zajęć

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF