fbpx

Roczny kurs online z

FIZYKI

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

 • 8 miesięcy nauki
 • 50 spotkań dwa razy w tygodniu
 • każde spotkanie trwa 60 min
 • 2 matury próbne
  (pisane w domu lub w naszych placówkach)
 • 2 webinary omówienie matur
  (każdy webinar to 2 x 60 min)
 • systematyczne prace domowe
  (z udostępnionymi potem nagraniami rozwiązań i omówieniem egzaminatora)

DODATKOWO:
tydzień po zajęciach udostępniamy filmy z danego tematu
[dostępne aż do samej matury]

mgr Jolanta Drogoń

Egzaminatorka CKE skutecznie przekazująca wiedzę i ucząca technik rozwiązywania zadań. Niesamowicie doświadczona nauczycielka, której klasy w szkołach osiągają najwyższe średnie w kraju.

więcej


Początek:   16 września 2022

Uzyskaj ofertę z cenami

Kurs roczny online z fizyki

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach

Dajemy dostęp do najlepszych nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Zapewniamy 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Podczas kursu rozwiązujemy ponad 500 zadań, które uczą jak poprawne konstruować odpowiedzi maturalne

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań domowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF

Rozwiązania wszystkich zadań z prac domowych będą zamieszczone w postaci filmów z omówieniem nagranych przez egzaminatora CKE

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów oraz…

pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do

niesamowitego wzrostu skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I

F08: 16 września 2022

F08: 19 grudnia 2022

F08: 26

F08: 1

II

F08: 9 stycznia 2023

F08: 21 kwietnia 2023

F08: 24

F08: 1

Webinary omówienia matur F08: 4
Razem w kursie 54 2

* Każde zajęcia trwają 60 minut
** Wysyłka matur pocztą do ucznia (lub odbiór osobisty wydrukowanego arkusza w naszej placówce), odesłanie wypełnionej matury pocztą lub w postaci skanu do Off Course, sprawdzenie matury przez egzaminatora, odesłanie matury uczniowi i omówienie odpowiedzi na zajęciach

Rozkład materiału

 • kinematyka punktu materialnego
 • rzuty w polu grawitacyjnym
 • zasady dynamiki Newtona
 • zasada zachowania pędu i energii
 • układy inercjalne i nieinercjalne
 • siły bezwładności
 • dynamika ruchu po okręgu
 • ruch obrotowy bryły sztywnej
 • zasady dynamiki w ruchu obrotowym bryły sztywnej
 • zasada zachowania momentu pędu
 • praca, moc
 • energia mechaniczna
 • własności cieczy i ciał stałych (hydrostatyka i sprężystość ciał stałych)
 • przewodnictwo cieplne
 • przemiany fazowe i bilans cieplny
 • praca, ciepło i energia wewnętrzna w przemianach gazowych
 • silniki cieplne
 • pole grawitacyjne
 • przewodnictwo cieplne
 • przemiany fazowe i bilans cieplny
 • praca, ciepło i energia wewnętrzna w przemianach gazowych
 • silniki cieplne
 • własności cieczy i ciał stałych (hydrostatyka i sprężystość ciał stałych)
 • ruch drgający
 • fale mechaniczne i dźwiękowe
 • pole elektrostatyczne
 • kondensatory
 • cząstka w polu elektrostatycznym
 • prąd stały
 • siła elektromotoryczna indukcji
 • prąd przemienny
 • transformatory
 • optyka falowa i geometryczna
 • kwanty promieniowania elektromagnetycznego
 • fizyka jądrowa

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów