fbpx

Roczny kurs stacjonarny z

GEOGRAFII

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 60 min
 • 3 matury próbne
  (pisane w wybrane niedziele, sprawdzane i omawiane przez egzaminatora)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez egzaminatora)

mgr Agata Fijałkowska

Egzaminatorka CKE w prosty sposób przedstawiająca wiedzę i ucząca właściwego rozumienia problematyki zadań maturalnych oraz sposobów konstruowania odpowiedzi.

więcej

Kurs roczny stacjonarny z georgafii

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 6-10 osobowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a materiały do zajęć będą udostępniane w postaci plików pdf na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I

G01: 12 września 2022

G01: 19 grudnia 2022

G01: 28

G01: 1

II

G01: 9 stycznia 2023

G01: 17 kwietnia 2023

G01: 24

G01: 2

Razem w kursie 52 3

* Każde zajęcia trwają 60 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • mapa jako obraz Ziemi
 • metody prezentowania informacji na mapach
 • czytanie mapy
 • ruch obiegowy Ziemi
 • ruch obrotowy Ziemi
 • czas na Ziemi
 • temperatura powietrza
 • ciśnienie atmosferyczne
 • opady atmosferyczne
 • prognoza pogody
 • klimaty kuli ziemskiej
 • dynamika mórz i oceanów
 • typy genetyczne jezior i lodowców
 • wody podziemne i rzeki
 • tektonika płyt litosfery
 • ruchy wnętrza Ziemi
 • dzieje geologiczne Ziemi
 • wietrzenie
 • rzeźbotwórcza działalność czynników zewnętrznych
 • typy genetyczne gleb
 • strefowość roślinna
 • struktura demograficzna ludności
 • urbanizacja
 • rolnictwo
 • przemysł
 • usługi
 • charakterystyka elementów środowiska przyrodniczego
 • związki między elementami środowiska przyrodniczego
 • wpływ człowieka na środowisko
 • ochrona środowiska przyrodniczego
 • wpływ środowiska na działalność człowieka
 • problemy środowiskowe
 • problemy współczesnego świata

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów