fbpx

Roczny kurs z przedmiotu

BIOLOGY IB 

realizujący w całości materiał SL oraz HL
do Matury 2023

moduły do wyboru

CORE

SL / HL

wrzesień-marzec


ŚRODA
19:00-20:30

(więcej informacji)

ONLINE

AHL

HL

wrzesień-styczeń


KURS ZAKOŃCZONY

(więcej informacji)

NAGRANIA

OPTION

SL / HL

 

OPTION D

styczeń-luty


(więcej informacji)
 

ONLINE

WARSZTATY

SL / HL

INDYWIDUALNE
ROZWIĄZYWANIE
ZADAŃ OTWARTYCH
(PAPER 2 I 3)

(więcej informacji) 

STACJONARNIE

* każdy z modułów zostanie utworzony, gdy zapisze się minimum 5 osób.

Dr Michał Jóźwiak

Nauczyciel i wykładowca WUM

Certyfikowany nauczyciel systemu IB DP (Biology) od 2011 r.
Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania (IB, A-levels)
(Certyfikat IB „A focus on IA” IB DP Warwick, 2014)

więcej

CORE
moduł prowadzony online

14 września 2022 – 29 marca 2023

ŚRODA 19:00-20:30
Liczba webinariów:  25
Długość spotkań:  90 minut

Informacje o module:

 • 25 spotkań po 90 minut – spotkania poświęcone będą omówieniu całego materiału CORE (patrz poniżej: Rozkład materiału) i prowadzone będą przez dr Michała Jóźwiaka – wieloletniego nauczyciela w systemie IB oraz A-levels.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagranie będzie dostępne na stronie przez tydzień w cenie kursu.
 • Materiały w postaci skryptów – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z autorskim opracowaniem tematu i miejscem do sporządzania notatek podczas lekcji, tzw. „skrypto-zeszyt”.
 • Rozwiązywanie i omawianie zadań zamkniętych z wybranych matur – każde zajęcia kończyć się będą analizą zadań z różnych Paper 1, wybranych przez prowadzącego i dopasowanych tematycznie do omawianego tematu.*

* Ze względu na prawa autorskie, konieczne wykupienie przez każdego z uczniów dostępu do wybranych przez nas arkuszy maturalnych z oficjalnej strony IB.

Luźna forma dyskusji oraz młodzieżowe podejście do kursantów przyczynia się do

ogromnej skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w tradycyjnej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci,
którzy co roku dostają ocenę 7 z matury!

Rozkład materiału (CORE)

 • Introduction to cells (1.1). Ultrastructure of cells (1.2).
 • Membrane structure (1.3) and transport (1.4).
 • The origin of cells (1.5). Cell division (1.6).
 • Molecules to metabolism (2.1). Water (2.2).
 • Carbohydrates, lipids (2.3).
 • Proteins (2.4). (+Analysis of compounds’ formulae).
 • Enzymes (2.5).
 • Structure of DNA and RNA (2.6). DNA replication, transcription and translation (2.7).
 • Cell respiration (2.8). Photosynthesis (2.9).
 • Genes (3.1) and Chromosomes (3.2).
 • Meiosis (3.3).
 • Inheritance (3.4).
 • Genetic modification and biotechnology (3.5).
 • Species, communities and ecosystems (4.1).
 • Energy flow (4.2).
 • Carbon cycling (4.3) and Climate change (4.4).
 • Evidence for evolution (5.1) and Natural selection (5.2).
 • Classification of biodiversity (5.3). Cladistics (5.4).
 • Digestion and absorption (6.1).
 • The blood system (6.2).
 • Defense against infectious disease (6.3).
 • Gas exchange (6.4).
 • Neurons and synapses (6.5).
 • Hormones, homeostasis and reproduction (6.6).

AHL
moduł prowadzony online

15 września 2022 – 19 stycznia 2023

Informacje o module:

 • 16 spotkań po 90 minut – spotkania poświęcone będą omówieniu całego materiału AHL (patrz poniżej: Rozkład materiału) dopasowane tematycznie do realizowanego równolegle modułu CORE. Zajęcia prowadzone będą przez dr Michała Jóźwiaka – wieloletniego nauczyciela w systemie IB oraz A-levels.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagranie będzie dostępne na stronie przez tydzień w cenie kursu.
 • Materiały w postaci skryptów – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z autorskim opracowaniem tematu i miejscem do sporządzania notatek podczas lekcji, tzw. „skrypto-zeszyt”.
 • Rozwiązywanie i omawianie zadań zamkniętych z wybranych matur – każde zajęcia kończyć się będą analizą zadań z różnych Paper 1, wybranych przez prowadzącego i dopasowanych tematycznie do omawianego tematu.*

* Ze względu na prawa autorskie, konieczne wykupienie przez każdego z uczniów dostępu do wybranych przez nas arkuszy maturalnych z oficjalnej strony IB.

W naszej szkole wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie naszych nauczycieli przez lata uczących w systemach IB (SL i HL) oraz A-levels (na poziomie AS oraz A2).

Pamiętaj, poziom HL może się okazać prostszy niż sądzisz!!!

Wystarczy w jasny i logiczny sposób pokazać ciągi przyczynowo-skutkowe,
aby kursant zrozumiał materiał, a nie zapamiętywał.

Rozkład materiału (AHL)

 • DNA structure and replication (7.1).
 • Transcription and gene expression (7.2).
 • Translation (7.3).
 • Metabolism (8.1).
 • Cell respiration (8.2).
 • Photosynthesis (8.3).
 • Transport in the xylem of plants (9.1).
 • Transport in the phloem of plants (9.2).
 • Growth in plants (9.3).
 • Reproduction in plants (9.4).
 • Meiosis (10.1).
 • Inheritance (10.2).
 • Gene pools and speciation (10.3).
 • Antibody production and vaccination (11.1).
 • Movement (11.2).
 • The kidney and osmoregulation (11.3).
 • Sexual reproduction (11.4).

OPTION D
(Human Physiology)

moduł prowadzony online

15 stycznia 2023 D.5 (tylko HL) (niedziela 10:30-12:00)
22 stycznia 2023 D.4 (SL i HL)  (niedziela 10:30-12:00)
26 stycznia 2023 D.3 (SL i HL) (czwartek 19:00-20:30)
29 stycznia 2023 D.6 (tylko HL)
(niedziela 10:30-12:00)
2 lutego 2023 D.1 (SL i HL) (czwartek 19:00-20:30)
5 lutego 2023 D.2 (SL i HL)
(niedziela 10:30-12:00)

SL
Liczba webinariów:  4
Długość:  90 minut
Cena jednorazowa:  400 zł

HL
Liczba webinariów:  6
Długość:  90 minut
Cena jednorazowa:  600 zł

wykup dostęp do opcji (SL lub HL)

Opcja D to szczegółowo rozwinięta tematyka wybranych zagadnień fizjologii człowieka, zawierająca informacje o:

 • diecie i odżywianiu człowieka (uwzględniając skutki złego żywienia)
 • regulacji funkcjonowania układu pokarmowego (nerwowej i hormonalnej)
 • dokładnych mechanizmach trawienia i wchłaniania pokarmu
 • szczegółowych funkcjach wątroby
 • budowie mięśnia sercowego i mechanizmie autonomicznej pracy serca

dodatkowo program HL porusza tematykę:

 • mechanizmy działania hormonów steroidowych i peptydowych (zasada działania hormon-receptor, cytozolowe przekaźniki wtórne)
 • zasada funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-gruczoł
 • rola hormonów przysadki mózgowej
 • krzywe dysocjacji hemoglobiny dla tlenu
 • mechanizm transportu tlenu i dwutlenku węgla przez erytrocyty
 • regulacja pracy ośrodka oddechowego przez wybrane parametry krwi (pH, CO2) uwzględniając efekt Bohra

Opcja D to dobra i dość łatwa opcja (SL i HL) dla osób interesujących się medycyną
i fizjologią człowieka 

Rozkład materiału (moduł OPTION D)

 • Human nutrition (D.1).
 • Digestion (D.2).
 • Functions of the liver (D.3).
 • The heart (D.4).
 • Hormones and metabolism (D.5).
 • Transport of respiratory gases (D.6).

Warsztaty
z pisania odpowiedzi otwartych

moduł prowadzony stacjonarnie

NIEDZIELA 14:30-16:10
(22 stycznia – 16 kwietnia)

HL
Konstruowanie odpowiedzi i praca z kluczem

dokładny opis i cena w naszym sklepie

Praca z kluczem (markscheme) to podstawa dobrego wyniku w IB


Nasi nauczyciele to naukowcy
, którzy prowadzą na co dzień własne badania i piszą publikacje naukowe. Potrafią bardzo dobrze analizować dane, znają się na metodologii prowadzenia doświadczeń oraz obróbce statystycznej danych.

Praca z nami pozwoli profesjonalnie i rzetelnie nauczyć kursantów poprawnej analizy danych, jak również ich statystycznej obróbki. Pracując nad zadaniami wyćwiczysz umiejętności wnioskowania, a także ewaluacji doświadczeń.

Jak będą przebiegać każde zajęcia?
 

 • Przychodzisz do Centrum Edukacyjnego Off Course
 • Dostajesz przygotowany przez nas pakiet zadań pasujący tematycznie do omawianych topików
 • Z każdym zadaniem będziemy postępować następująco:
  • chwila na samodzielną analizę treści
  • wspólna burza mózgów i zbieranie propozycji odpowiedzi
  • weryfikacja odpowiedzi z kluczem i analiza klucza

Warsztaty obejmują rozwiązywanie zadań typu:

Paper 2 questions (Section A & B):

 • Data-based question (DBQ)
 • Short-answer questions
 • Extended-response questions

Paper 3 questions (Section A):

 • Short-answer questions based on experimental skills and techniques, analysis and evaluation, using unseen data

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów