fbpx

Roczny kurs online z

MATEMATYKI
poziom podstawowy

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

 • 8 miesięcy nauki
 • 25 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie trwa 75 min
 • systematyczne prace domowe
  (testy lub zadania otwarte z zamieszczanymi rozwiązaniami)

DODATKOWO:
tydzień po zajęciach udostępniamy filmy z danego tematu
[dostępne aż do samej matury]

mgr Jolanta Drogoń

Egzaminatorka CKE skutecznie przekazująca wiedzę i ucząca technik rozwiązywania zadań. Niesamowicie doświadczona nauczycielka, której klasy w szkołach osiągają najwyższe średnie w kraju.

więcej


Początek:   19 września 2022

Uzyskaj ofertę z cenami

Kurs roczny online z matematyki (poziom podstawowy)

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach

Dajemy dostęp do najlepszych nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu

Zapewniamy 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu

Podczas kursu rozwiązujemy ponad 500 zadań, które uczą jak poprawne konstruować odpowiedzi maturalne

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań domowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów oraz…

pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do

niesamowitego wzrostu skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć*
I

MP8: 19 września 2022

MP8: 19 grudnia 2022

MP8: 13

II

MP8: 9 stycznia 2023

MP8: 17 kwietnia 2023

MP8: 12

Razem w kursie 25

* Każde zajęcia trwają 75 minut

Rozkład materiału

 • zbiory liczb
 • działania na potęgach
 • działania na pierwiastkach
 • logarytmy
 • wartość bezwzględna, błąd przybliżenia, procent
 • wzory skróconego mnożenia
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe
 • równania i nierówności wymierne
 • układy równań – interpretacja geometryczna
 • własności funkcji, dziedzina, zbiór wartości, miejsce zerowe, monotoniczność
 • funkcja kwadratowej
 • funkcja wymierna
 • funkcja wykładnicza
 • ciąg arytmetyczny – definicja i własności
 • ciąg geometryczny – definicja i własności
 • definicje funkcji trygonometrycznych i ich własności
 • tożsamości trygonometryczne
 • trygonometria w zadaniach geometrycznych i stereometrycznych
 • okręgi, kąty wpisane i opisane – własności
 • cechy podobieństwa trójkątów, proporcjonalność
 • równanie prostej – postać kierunkowa i ogólna
 • proste równoległe i prostopadłe, punkt przecięcia
 • odległość pomiędzy dwoma punktami, środek odcinka
 • bryły i ich własności
 • prawidłowe przedstawianie brył oraz oznaczenia kątów i odcinków
 • pole powierzchni, objętość
 • przekroje brył
 • średnia arytmetyczna, geometryczna, ważona, odchylenie standardowe
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • kombinatoryka, reguła mnożenia i dodawania

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów