fbpx

Roczny kurs stacjonarny z

MATEMATYKI
poziom rozszerzony

realizujący w całości materiał
do Matury 2023

 • 8 miesięcy nauki
 • 26 spotkań raz w tygodniu
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 50 min
 • 4 matury próbne
  (pisane w wybrane niedziele, sprawdzane i omawiane przez egzaminatora)
 • systematyczne prace domowe
  (z zamieszczanymi rozwiązaniami na platformie)

8 wejściówek 
 20-minutowych sprawdzianów przeprowadzanych w wybrane dni przed zajęciami (poza godzinami kursu) z wybranych zadań z prac domowych sprawdzanymi i ocenianymi przez prowadzącego

Mgr Mirosław Malinowski

Nauczyciel pracujący w systemach matury polskiej oraz IB. Egzaminator CKE skutecznie przekazujący wiedzę i uczący różnych podejść do sposobów rozwiązywania zadań maturalnych.

więcej

Kurs roczny stacjonarny z matematyki (poziom rozszerzony)

wrzesień 2022 – kwiecień 2023

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 6-10 osobowych

co umożliwia nam skuteczną realizację pełnego zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Odpowiadamy na każde pytanie naszego kursanta. Mamy czas, aby dostosować się do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

W przypadku decyzji o zamknięciu szkół i placówek oświatowych z powodu pandemii

nasze zajęcia będą prowadzone w formie online w identyczny sposób, co zajęcia stacjonarne.

Spotkania będą odbywać się w postaci webinariów na żywo z nauczycielem, podczas których uczniowie mogą prowadzić dyskusję i aktywnie uczestniczyć w zajęciach, a materiały do zajęć będą udostępniane w postaci plików pdf na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Semestr Początek zajęć Koniec zajęć Liczba zajęć* Liczba matur**
I

MR1: 10 września 2022

MR2: 9 września 2022

MR1: 17 grudnia 2022

MR2: 16 grudnia 2022

MR1: 28

MR2: 28

MR1: 2

MR2: 2

II

MR1: 7 stycznia 2023

MR2: 13 stycznia 2023

MR1: 22 kwietnia 2023

MR2: 21 kwietnia 2023

MR1: 24

MR2: 24

MR1: 2

MR2: 2

Razem w kursie 52 4

* Każde zajęcia trwają 50 minut
** Matury próbne odbywają w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
  – tura I o 10:00-13:00
  – tura II o 13:15-16:15
  Każda matura trwa 180 minut

Rozkład materiału

 • liczby i zbiory
 • działania na zbiorach
 • wzory skróconego mnożenia, dowody
 • wartość bezwzględna liczby rzeczywistej
 • potęgi, pierwiastki, logarytmy
 • wzory skróconego mnożenia
 • działania na wielomianach
 • równania i nierówności liniowe
 • równania i nierówności kwadratowe z parametrem, wzory Viete’a
 • równania i nierówności wymierne
 • równania i nierówności wielomianowe
 • równania i nierówności z wartością bezwzględną
 • równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne
 • funkcja i jej własności
 • przekształcanie wykresów funkcji
 • funkcja liniowa
 • równanie liniowe z dwiema niewiadomymi i układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi
 • funkcja kwadratowa
 • funkcja wielomianowa
 • funkcja wymierna i homograficzna
 • funkcja wykładnicza i logarytmiczna
 • ciągi liczbowe – wzory rekurencyjne
 • ciąg arytmetyczny – definicja i własności
 • ciąg geometryczny – definicja i własności
 • granica ciągu
 • szereg geometryczny
 • definicje funkcji trygonometrycznych i ich własności
 • wzory redukcyjne, tożsamości i równania trygonometryczne
 • równania i nierówności trygonometryczne
 • okręgi, kąty wpisane i opisane – własności
 • twierdzenie Talesa i twierdzenie odwrotne
 • podobieństwo i jednokładność
 • związki miarowe w figurach płaskich
 • nierówność liniowa z dwiema niewiadomymi, układy nierówności
 • wyznaczanie równania prostej równoległej/prostopadłej
 • odległość pomiędzy dwoma punktami, środek odcinka
 • równanie okręgu
 • działania na wektorach
 • kąty i płaszczyzny
 • graniastosłupy i ostrosłupy
 • bryły obrotowe
 • permutacje, kombinacje, wariancje
 • prawdopodobieństwa warunkowe
 • twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym
 • granica ciągu i funkcji
 • pochodna funkcji i jej zastosowania
 • optymalizacja

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów