fbpx

Pakiet STRATEGIA II z BIOLOGII (Nagrania + Streaming)

960,50 

Kupując pakiet STRATEGIA II z BIOLOGII otrzymujesz zniżkę 15% na obydwa kursy, z dostępem do całej zawartości kursów do dnia 15 czerwca 2023 r.

Kupując kursy poza pakietem, nie otrzymasz zniżki, ale za to dostęp uzyskasz na 365 dni od momentu zakupu.

Nagrania kursu online z BIOLOGII 2021/22

Kupując ten kurs otrzymujesz od razu dostęp do wszystkich nagranych lekcji oraz do materiałów do zajęć (w postaci PDF) kursu online z biologii prowadzonego w roku szkolnym 2021/22.
Kurs jest merytorycznie dostosowany do podstawy programowej 3-letniego liceum.

Szczegółowy opis kursu

612,00 

Poprzednia najniższa cena: 612,00 .

Biologia - analiza zadań maturalnych (BA1) - STREAMING

Kupując ten kurs otrzymujesz dostęp do kursu streamingowego uczącego podczas 22 zajęć, jak w poprawny sposób konstruować odpowiedzi maturalne.
Pokażemy właściwe podejście do analizy poleceń w zadaniach maturalnych. Zwrócimy uwagę na odmienny sposób tworzenia odpowiedzi na polecenia z różnymi czasownikami operacyjnymi. Będziemy analizować pytania, które pojawiły się w arkuszach maturalnych CKE i pisać do nich odpowiedzi dyskutując nad wadami i zaletami każdej z nich.

Prowadząca kurs: Anna Palińska
Terminy zajęć: 12.10.2022-26.04.2023, łącznie 22 spotkania w środy, w godz. 17:30-18:30, w postaci streamingowanych zajęć warsztatowych.

Szczegółowy opis kursu
Dokładny harmonogram kursu

348,50 

Poprzednia najniższa cena: 348,50 .