Roczny kurs online z

CHEMII

realizujący w całości materiał
do Matury 2024

 • 8 miesięcy nauki
 • 54 lekcje 60 min
 • spotkania raz (C08) lub dwa razy (C09) w tygodniu
 • 2 matury próbne
  pisane w domu (wysyłkowo) lub w naszych placówkach (stacjonarnie) i omawiane w postaci dodatkowego filmu z rozwiązaniami wszystkich zadań przez egzaminatora
 • systematyczne prace domowe w postaci plików pdf
  (z udostępnionymi potem nagraniami rozwiązań i omówieniem egzaminatora)
 • dodatkowo udostępniamy nagranie z każdego tematu wraz z postępem kursu (dostępne aż do matury)

Dr hab. Anna Bielenica

Wykładowca WUM i egzaminatorka CKE. Przygotowuje maturzystów na studia medyczne z niesamowitą skutecznością. Prowadzi zajęcia w bardzo uporządkowany sposób, co bardzo cenią sobie nasi kursanci.

więcej

Dr Magdalena Pakosińska-Parys

Wykładowca WUM,
wieloletnia egzaminatorka CKE, 
a jednocześnie pasjonatka nauczania młodzieży licealnej. Bardzo ceniona przez naszych kursantów.
więcej

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 75 zł
 • opłata podstawowa za pełen kurs (zapytaj o aktualny koszt kursu): 
  • 8 miesięcznych rat po 400 zł

DOSTĘPNE GRUPY:

grupa wstępnie pełna
zapisy na listę rezerwową

PIERWSZE ZAJĘCIA: 
9 września 2023 r.

Więcej informacji i zapisy

wolne miejsca

PIERWSZE ZAJĘCIA: 
11 września 2023 r.

Więcej informacji i zapisy

Kurs roczny online z chemii

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Zapewniamy profesjonalnie przygotowane zajęcia

Zajęcia prowadzimy we własnych studiach nagraniowych używając tablicy lightboard, co zdecydowanie zmienia jakość odbioru przekazywanej przez nauczyciela wiedzy w porównaniu do typowych webinariów prowadzonych w szkołach.

Dajemy dostęp do nagrań omawianych tematów przez cały czas trwania kursu.

Program realizowany na kursie

Zapewniamy 100% realizację zakresu podstawy programowej z przedmiotu.

Podczas kursu rozwiązujemy ponad 500 zadań, które uczą jak poprawne rozwiązywać zadania maturalne.

Wszelkie materiały do zajęć i pakiety zadań domowych udostępniamy na naszej platformie w postaci plików PDF.

Prace domowe na platformie

Aby uczniowie mogli na bieżąco sprawdzać swoją wiedzę i umiejętności rozwiązywania zadań z każdego tematu udostępniamy pracę domową.

Prace domowe składać się będą z pakietów zadań maturalnych, do których po ok. tygodniu udostępniane będą nagrane rozwiązania z komentarzem egzaminatora.

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów

Pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM jest gwarantem przekazywanej wiedzy na najwyższym poziomie.

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie olimpijskim czy uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do wzrostu skuteczności nauczania, czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Harmonogram kursów rocznych

[przekręć komórkę w poziomie]

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

C08: 9 września 2023

C09: 11 września 2023

C08: 20 kwietnia 2024

C09: 18 kwietnia 2024

 

Rozkład materiału

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów