Roczny kurs stacjonarny z

CHEMII

realizujący w całości materiał
do Matury 2024

 • 8 miesięcy nauki
 • 27 spotkań raz w tygodniu
  (grupa C05: 54 spotkania 2 razy w tygodniu)
 • każde spotkanie to 2 zajęcia po 60 min
 • 3 matury próbne
  (pisane w dodatkowych niedzielnych terminach poza kursem, sprawdzane przez nauczyciela i omawiane na dodatkowym filmie)
 • systematyczne prace domowe
  (sprawdzane przez nauczyciela)
 • dodatkowo udostępniamy nagrane zajęcia z kursu online wraz z jego postępem (dostępne aż do matury)

KOSZT KURSU:

 • wpisowe: 150 zł
 • opłata główna: 8 miesięcznych rat po 540 zł

Dr hab. Anna Bielenica

Wykładowca WUM i egzaminatorka OKE. Przygotowuje maturzystów na studia medyczne z niesamowitą skutecznością. Prowadzi zajęcia w bardzo uporządkowany sposób, co bardzo cenią sobie nasi kursanci.

więcej

Prof. dr hab. Marta Struga

Kierownik Katedry Biochemii Wydziału Lekarskiego. Pani profesor od lat przygotowuje maturzystów na studia medyczne prowadząc zajęcia w niezwykle żywiołowy sposób, co czyni je bardzo atrakcyjnymi.

więcej

Dr Mariusz Dana

Egzaminator OKE. Wykładowca WUM – dydaktyk ceniony przez studentów, którego pasja do nauczania chemii udzieli się niejednemu uczniowi. Nauczyciel, który w konkretny i uporządkowany sposób przekaże wiedzę i nauczy, jak prawidłowo rozwiązywać zadania. 

więcej

DOSTĘPNE GRUPY:

Kurs roczny stacjonarny z chemii

wrzesień 2023 – kwiecień 2024

Zapewniamy przyjazną atmosferę
w grupach 8-12 osobowych

Dzięki małym grupom mamy możliwość dobrego poznania naszych kursantów oraz dyskusji w kameralnej atmosferze odpowiadając na każde pytanie ucznia.

Daje nam to możliwość skutecznej realizacji pełnego zakresu podstawy programowej oraz dostosowania toku nauki do indywidualnych potrzeb grupy.

Zajęcia prowadzone są w wygodnych salach spełniających wszystkie standardy wymagane wobec placówek edukacyjnych.

Filmy z realizowanych tematów

Jako, że lekcje stacjonarne nie są nagrywane, to uczestnicy kursów stacjonarnych systematycznie będą otrzymywać dostęp do wszystkich nagrań zajęć kursu rocznego online.

Nagrane zajęcia będą wstawiane na platformę zgodnie z postępem kursu online i będą one dostępne dla ucznia aż do samej matury.

Dodatkowo, aby nie “marnować” godzin kursu przeznaczonych na naukę, dokładne rozwiązania wszystkich zadań z matur próbnych będą udostępnione jako filmy na platformie.

Harmonogram kursów rocznych

W ramach kursu zajęcia odbywać się będą w trakcie dwóch semestrów:  

Pierwsze zajęcia Ostatnie zajęcia

C01: 11 września 2023

C02: 12 września 2023

C03: 9 września 2023

C04: 14 września 2023

C05: 18 września 2023

C01: 15 kwietnia 2024

C02: 16 kwietnia 2024

C03: 20 kwietnia 2024

C04: 11 kwietnia 2024

C05: 23 kwietnia 2024

Matury próbne odbywają się w dodatkowych terminach (poza godzinami zajęć) w wybrane niedziele o:
– tura I o 10:00-13:00
– tura II o 13:15-16:15
Każda matura trwa 180 minut

[przekręć komórkę w poziomie]

Rozkład materiału

 • budowa atomu i konfiguracja elektronowa
 • układ okresowy, wiązania i budowa przestrzenna cząsteczek
 • klasyfikacja związków nieorganicznych: wodorki, tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole
 • obliczenia: mol, masa molowa, objętość molowa
 • stechiometria wzorów i równań reakcji, wydajność reakcji
 • reakcje utleniania-redukcji, kwasy utleniające: chrom, mangan
 • efekty energetyczne
 • kinetyka
 • statyka
 • roztwory: rozpuszczalność substancji, stężenia roztworów
 • teorie kwasów i zasad
 • stała i stopień dysocjacji
 • wskaźniki pH, odczyn roztworów
 • hydroliza soli
 • reakcje zobojętniania i strącania
 • charakterystyka pierwiastków bloku s (litowce, berylowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku p (borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce)
 • charakterystyka pierwiastków bloku d (chrom, mangan, miedź, cynk, srebro)
 • izomeria w chemii organicznej
 • alkany, alkeny, alkiny
 • areny
 • alkohole i fenole
 • aldehydy i ketony
 • kwasy karboksylowe
 • estry, tłuszcze, mydła
 • związki zawierające azot: związki nitrowe, aminy, amidy
 • aminokwasy i białka
 • monosacharydy, disacharydy i polisacharydy
 • tworzywa naturalne i sztuczne
 • typy i mechanizmy reakcji w chemii organicznej
 • identyfikacja substancji nieorganicznych i związków organicznych

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów