fbpx

Roczny kurs z przedmiotu

CHEMISTRY IB 

realizujący w całości materiał HL
do Matury 2023

moduły do wyboru

CORE + AHL

HL

wrzesień-kwiecień


SOBOTA
15:30-16:30
przerwa 10 min
16:40-17:40

 

ONLINE

OPTION

SL / HL

marzec-kwiecień


termin w trakcie ustalania

Option B

Option D

ONLINE

WARSZTATY

SL / HL

wkrótce
do kupienia w sklepie


INDYWIDUALNE
ROZWIĄZYWANIE
ZADAŃ OTWARTYCH
(PAPER 2 i 3)

 

PLATFORMA

* każdy z modułów zostanie utworzony, gdy zapisze się minimum 5 osób.

dr Sylwia Michorowska

Nauczyciel i wykładowca WUM

Certyfikowana nauczycielka systemu IB (Chemistry) od 2011 r.
Specjalistka od międzynarodowych systemów nauczania (IB DP and MYP),
Egzaminator IBO.
(Certyfikaty IB: „An Introduction to Teaching IB DP Chemistry” 2011, “Chemistry: A focus on internal assessment (Cat.3)” 2015, “Chemistry (Cat.2)” 2016, “Category 3 – Managing the extended essay” 2018).

więcej

CORE i AHL
moduł prowadzony online

10 września 2022 – 22 kwietnia 2023

SOBOTA 15:30-17:40
Liczba webinariów:  27
Długość spotkań:  2 x 60 minut
(+ przerwa 10 min)

CENA KURSU:
Opłata wpisowa:  250 zł
Rata miesięczna:  650 zł  (8 rat)
Zakup arkuszy ze strony IB (ok. 150 zł)

Informacje o module:

 • 25 spotkań po 90 minut – spotkania poświęcone będą omówieniu całego materiału CORE i AHL złączonymi topics (patrz poniżej: Rozkład materiału) i prowadzone będą przez dr Sylwię Michorowską – wieloletniego nauczyciela w systemie IB.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagranie będzie dostępne na stronie przez tydzień w cenie kursu.
 • Materiały w postaci skryptów – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z miejscem na notatki oraz przykładowymi autorskimi zadaniami omawianymi podczas zajęć, tzw. „skrypto-zeszyt”.
 • Rozwiązywanie i omawianie zadań zamkniętych z wybranych matur – każde zajęcia kończyć się będą analizą zadań z różnych Paper 1, wybranych przez prowadzącego i dopasowanych tematycznie do omawianego tematu.*

* Ze względu na prawa autorskie, konieczne wykupienie przez każdego z uczniów dostępu do wybranych przez nas arkuszy maturalnych z oficjalnej strony IB.

Luźna forma dyskusji oraz młodzieżowe podejście do kursantów przyczynia się do

ogromnej skuteczności nauczania,

czego nie doświadczysz w tradycyjnej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci,
którzy co roku dostają ocenę 7 z matury!

W naszej szkole wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie naszych nauczycieli przez lata uczących w systemach IB (SL i HL) oraz A-levels (na poziomie AS oraz A2).

Pamiętaj, poziom HL może się okazać prostszy niż sądzisz!!!

Wystarczy w jasny i logiczny sposób pokazać ciągi przyczynowo-skutkowe,
aby kursant zrozumiał materiał, a nie zapamiętywał.

Rozkład materiału (CORE + AHL)

 • Introduction to the particulate nature of matter and chemical change (1.1).
 • The mole concept (1.2).
 • Reacting masses and volumes (1.3).
 • Uncertainties and errors in measurement and results (11.1).
 • Graphical techniques (11.2).
 • Spectroscopic identification of organic compounds (11.3).
 • Spectroscopic identification of organic compounds (21.1) [AHL].
 • The nuclear atom (2.1).
 • Electron configuration (2.2).
 • Electrons in atoms (12.1) [AHL].
 • Periodic table (3.1).
 • Periodic trends (3.2).
 • First-row d-block elements (13.1) [AHL].
 • Coloured complexes (13.2) [AHL].
 • Ionic bonding and structure (4.1).
 • Covalent bonding (4.2).
 • Covalent structures (4.3).
 • Intermolecular forces (4.4).
 • Metallic bonding (4.5).
 • Further aspects of covalent bonding and structure (14.1) [AHL].
 • Hybridization (14.2) [AHL].
 • Measuring energy changes (5.1).
 • Hess’s Law (5.2).
 • Bond enthalpies (5.3).
 • Energy cycles (15.1) [AHL].
 • Entropy and spontaneity (15.2) [AHL].
 • Collision theory and rates of reaction (6.1).
 • Rate expression and reaction mechanism (16.1) [AHL].
 • Activation energy (16.2) [AHL].
 • Equilibrium (7.1).
 • The equilibrium law (17.1) [AHL].
 • Theories of acids and bases (8.1).
 • Properties of acids and bases (8.2).
 • The pH scale (8.3).
 • Strong and weak acids and bases (8.4).
 • Acid deposition (8.5).
 • Lewis acids and bases (18.1) [AHL].
 • Calculations involving acids and bases (18.2) [AHL].
 • pH curves (18.3) [AHL].
 • Oxidation and reduction (9.1).
 • Electrochemical cells (9.2).
 • Electrochemical cells (19.1) [AHL].
 • Fundamentals of organic chemistry (10.1).
 • Functional group chemistry (10.2).
 • Types of organic reactions (20.1) [AHL].
 • Synthetic routes (20.2) [AHL].
 • Stereoisomerism (20.3) [AHL].

OPTION B
(Biochemistry)
moduł prowadzony online

luty-kwiecień
(terminy w trakcie ustalania)

Opcja B to biologiczny dział chemii, zawierający informacje o:

 • metabolizmie – reakcjach anabolicznych i katabolicznych i energetyce komórki
 • właściwościach aminokwasów i białek
 • enzymach – budowie i funkcjach oraz wpływie czynników na ich aktywność
 • tłuszczach (trójglicerydach, steroidach i fosfolipidach), ich budowie i znaczeniu
 • cukrach prostych: podział aldozy / ketozy, forma łańcuchowa i cykliczna
 • powstawaniu wiązań glikozydowych i tworzeniu disacharydów oraz polisacharydów
 • witaminach, ich budowie i właściwościach
 • ksenobiotykach
 • zastosowaniu enzymów w przemyśle i produkcji
 • rozwiązaniach przy użyciu metod chemicznych w ochronie środowiska
 • zielonej chemii

dodatkowo program HL porusza tematykę:

 • inhibicji enzymatycznej
 • technik ilościowego oznaczania białek
 • budowy nukleotydów i polinukleotydów
 • kodu genetycznego i zapisu informacji genetycznej
 • GMO (Genetically Modified Organisms)
 • barwników aktywnych biologicznie (tj. hemoglobina, mioglobina, chlorofil, cytochromy, antocyjany, karotenoidy i inne)
 • izomerów cis i trans, chiralności związków chemicznych, stereoizomerów D i L, anomerów α i β cukrów

Opcja B to prosta opcja (SL i HL) dla osób, które realizują przedmiot Biology IB i chcą w łatwy sposób dostać dużo punktów za Paper 3 (option)

Rozkład materiału (moduł OPTION B)

 • Introduction to biochemistry (B.1).
 • Proteins and enzymes (B.2).
 • Lipids (B.3).
 • Carbohydrates (B.4).
 • Vitamins (B.5).
 • Biochemistry and the environment (B.6).
 • Proteins and enzymes (B.7).
 • Nucleic acids (B.8).
 • Biological pigments (B.9).
 • Stereochemistry in biomolecules (B.10).

OPTION D
(Medicinal Chemistry)
moduł prowadzony online

luty-kwiecień
(terminy w trakcie ustalania)

Opcja D to farmaceutyczna część chemii szczegółowo poruszająca tematykę właściwości i stosowania leków, zawierająca informacje o:

 • dawkach śmiertelnych i terapeutycznych substancji
 • dawkowaniu leków, uzależnieniach i skutkach ubocznych
 • biodostępności
 • wynajdywaniu / projektowaniu i syntezie nowych leków
 • drogach podawania leków, ich wadach i zaletach
 • aspirynie i penicylinie jako substancjach aktywnych
 • opiatach – substancjach psychoaktywnych (np. morfinie, heroinie i kodeinie)
 • regulacji pH w żołądku
 • lekach antywirusowych
 • wpływie leków na środowisko naturalne

dodatkowo program HL porusza tematykę:

 • taksolu – naturalnie występującej substancji roślinnej o właściwościach przeciwnowotworowych
 • wykorzystaniu promieniowania w diagnostyce medycznej i leczeniu (rezonans magnetyczny, radioterapia)
 • technik wykrywania oraz identyfikowania leków w organizmie

Opcja D to bardzo ciekawa opcja dla osób interesujących się medycyną
oraz farmakologią

Rozkład materiału (moduł OPTION D)

 • Pharmaceutical products and drug action (D.1).
 • Aspirin and penicillin (D.2).
 • Opiates (D.3).
 • pH regulation of the stomach (D.4).
 • Antiviral medications (D.5).
 • Environmental impact of some medications (D.6).
 • Taxol – a chiral auxiliary case study (D.7).
 • Nuclear medicine (D.8).
 • Drug detection and analysis (D.9).

Ćwiczenia
z rozwiązywania zadań otwartych

moduł prowadzony na platformie

HL
Indywidualne sprawdzanie odpowiedzi ucznia
Moduł do kupienia w sklepie

wkrótce w sklepie

Praca z kluczem (markscheme) to podstawa dobrego wyniku w IB


Nasi nauczyciele to naukowcy
, którzy prowadzą na co dzień własne badania i piszą publikacje naukowe. Potrafią bardzo dobrze analizować dane, znają się na metodologii prowadzenia doświadczeń oraz obróbce statystycznej danych.

Praca z nami pozwoli profesjonalnie i rzetelnie nauczyć kursantów poprawnej analizy danych, jak również ich statystycznej obróbki. Pracując nad zadaniami wyćwiczysz umiejętności wnioskowania, a także ewaluacji doświadczeń.

Informacje o module:

 • Każdy moduł to zadania z danego Topic’u – po zakupie ćwiczenia z danego Topicu otrzymasz listę zadań z zakupionych przez siebie arkuszy maturalnych, które musisz rozwiązać.
 • Pracujesz metodą rozwiąż-zeskanuj-wyślij. Po wypełnieniu wskazanych zadań, musisz je zeskanować i odesłać nam do sprawdzenia.
 • Nasz specjalista od systemu IB (dr Michał Jóźwiak) będzie sprawdzał Twoje odpowiedzi na tablecie jednocześnie nagrywając film i komentując proces sprawdzania, aby dać Ci możliwość prześledzenia toku myślenia w konstruowaniu poprawnej odpowiedzi oraz analizy klucza, jako wyznacznika zakresu wiedzy potrzebnej do rozwiązania zadania.
 • Sprawdzone zadania w postaci pdf oraz film z komentarzem zostanie odesłany Ci na maila.

Ćwiczenia obejmują rozwiązywanie zadań typu:

Paper 2 questions (Section A & B):

 • Short-answer questions
 • Extended-response questions

Paper 3 questions (Section A):

 • Short-answer questions based on experimental skills and techniques, analysis and evaluation, using unseen data

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów