W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2024
matury międzynarodowej IB
(International Baccalaureate Diploma)

oferujemy kursy roczne z następujących przedmiotów