Roczny kurs z przedmiotu

CHEMISTRY IB 

realizujący w całości materiał HL
do Matury 2024

moduły do wyboru

CORE + AHL

 

 
09 września 2023 r. – 27 kwietnia 2024 r.


SOBOTA
13:00-15:10

(więcej informacji poniżej)

ONLINE

ZAPISY

OPTION B or D

(dla SL / HL)

 
marzec – kwiecień


TERMINY
WKRÓTCE

(więcej informacji) 

ONLINE

* każdy z modułów zostanie utworzony, gdy zapisze się minimum 5 osób.

dr Sylwia Michorowska

Nauczyciel i wykładowca WUM

Certyfikowana nauczycielka systemu IB (Chemistry) od 2011 r.
Specjalistka od międzynarodowych systemów nauczania (IB DP and MYP),
Egzaminator IBO.
(Certyfikaty IB: „An Introduction to Teaching IB DP Chemistry” 2011, “Chemistry: A focus on internal assessment (Cat.3)” 2015, “Chemistry (Cat.2)” 2016, “Category 3 – Managing the extended essay” 2018).

więcej

CORE i AHL
moduł prowadzony online

9 września 2023 – 27 kwietnia 2024

SOBOTA 13:00-15:10
Liczba webinariów:  27
Długość spotkań:  2 x 60 minut
(+ przerwa 10 min)

CENA KURSU:
Opłata wpisowa:  250 zł
Rata miesięczna:  700 zł  (8 rat)

Informacje o module:

 • 27 spotkań 2 x 60 minut – spotkania poświęcone będą omówieniu całego materiału CORE i AHL złączonymi topics (patrz poniżej: Rozkład materiału) i prowadzone będą przez dr Sylwię Michorowską – wieloletniego nauczyciela w systemie IB.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagrania będą dostępne aż do samej matury.
 • Materiały w postaci skryptów – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z miejscem na notatki oraz przykładowymi zadaniami IB omawianymi podczas zajęć.
 • Rozwiązywanie i omawianie zadań zamkniętych z wybranych matur – każde zajęcia kończyć się będą analizą zadań z różnych Paper 1, wybranych przez prowadzącego i dopasowanych tematycznie do omawianego tematu.

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów

Pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM jest gwarantem przekazywanej wiedzy na najwyższym poziomie.

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do wzrostu skuteczności nauczania, czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

W naszej szkole wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie naszych nauczycieli przez lata uczących w systemach IB (SL i HL) oraz A-levels (na poziomie AS oraz A2).

Pamiętaj, poziom HL może się okazać prostszy niż sądzisz!!!

Wystarczy w jasny i logiczny sposób pokazać ciągi przyczynowo-skutkowe, aby kursant zrozumiał materiał,
a nie ślepo zapamiętywał.

Rozkład materiału (CORE + AHL)

 • Introduction to the particulate nature of matter and chemical change (1.1).
 • The mole concept (1.2).
 • Reacting masses and volumes (1.3).
 • Uncertainties and errors in measurement and results (11.1).
 • Graphical techniques (11.2).
 • Spectroscopic identification of organic compounds (11.3).
 • Spectroscopic identification of organic compounds (21.1) [AHL].
 • The nuclear atom (2.1).
 • Electron configuration (2.2).
 • Electrons in atoms (12.1) [AHL].
 • Periodic table (3.1).
 • Periodic trends (3.2).
 • First-row d-block elements (13.1) [AHL].
 • Coloured complexes (13.2) [AHL].
 • Ionic bonding and structure (4.1).
 • Covalent bonding (4.2).
 • Covalent structures (4.3).
 • Intermolecular forces (4.4).
 • Metallic bonding (4.5).
 • Further aspects of covalent bonding and structure (14.1) [AHL].
 • Hybridization (14.2) [AHL].
 • Measuring energy changes (5.1).
 • Hess’s Law (5.2).
 • Bond enthalpies (5.3).
 • Energy cycles (15.1) [AHL].
 • Entropy and spontaneity (15.2) [AHL].
 • Collision theory and rates of reaction (6.1).
 • Rate expression and reaction mechanism (16.1) [AHL].
 • Activation energy (16.2) [AHL].
 • Equilibrium (7.1).
 • The equilibrium law (17.1) [AHL].
 • Theories of acids and bases (8.1).
 • Properties of acids and bases (8.2).
 • The pH scale (8.3).
 • Strong and weak acids and bases (8.4).
 • Acid deposition (8.5).
 • Lewis acids and bases (18.1) [AHL].
 • Calculations involving acids and bases (18.2) [AHL].
 • pH curves (18.3) [AHL].
 • Oxidation and reduction (9.1).
 • Electrochemical cells (9.2).
 • Electrochemical cells (19.1) [AHL].
 • Fundamentals of organic chemistry (10.1).
 • Functional group chemistry (10.2).
 • Types of organic reactions (20.1) [AHL].
 • Synthetic routes (20.2) [AHL].
 • Stereoisomerism (20.3) [AHL].

OPTION B
(Biochemistry)
moduł prowadzony online

luty-kwiecień
(terminy w trakcie ustalania)

Opcja B to biologiczny dział chemii, zawierający informacje o:

 • metabolizmie – reakcjach anabolicznych i katabolicznych i energetyce komórki
 • właściwościach aminokwasów i białek
 • enzymach – budowie i funkcjach oraz wpływie czynników na ich aktywność
 • tłuszczach (trójglicerydach, steroidach i fosfolipidach), ich budowie i znaczeniu
 • cukrach prostych: podział aldozy / ketozy, forma łańcuchowa i cykliczna
 • powstawaniu wiązań glikozydowych i tworzeniu disacharydów oraz polisacharydów
 • witaminach, ich budowie i właściwościach
 • ksenobiotykach
 • zastosowaniu enzymów w przemyśle i produkcji
 • rozwiązaniach przy użyciu metod chemicznych w ochronie środowiska
 • zielonej chemii

dodatkowo program HL porusza tematykę:

 • inhibicji enzymatycznej
 • technik ilościowego oznaczania białek
 • budowy nukleotydów i polinukleotydów
 • kodu genetycznego i zapisu informacji genetycznej
 • GMO (Genetically Modified Organisms)
 • barwników aktywnych biologicznie (tj. hemoglobina, mioglobina, chlorofil, cytochromy, antocyjany, karotenoidy i inne)
 • izomerów cis i trans, chiralności związków chemicznych, stereoizomerów D i L, anomerów α i β cukrów

Opcja B to prosta opcja (SL i HL) dla osób, które realizują przedmiot Biology IB i chcą w łatwy sposób dostać dużo punktów za Paper 3 (option)

Rozkład materiału (moduł OPTION B)

 • Introduction to biochemistry (B.1).
 • Proteins and enzymes (B.2).
 • Lipids (B.3).
 • Carbohydrates (B.4).
 • Vitamins (B.5).
 • Biochemistry and the environment (B.6).
 • Proteins and enzymes (B.7).
 • Nucleic acids (B.8).
 • Biological pigments (B.9).
 • Stereochemistry in biomolecules (B.10).

OPTION D
(Medicinal Chemistry)
moduł prowadzony online

luty-kwiecień
(terminy w trakcie ustalania)

Opcja D to farmaceutyczna część chemii szczegółowo poruszająca tematykę właściwości i stosowania leków, zawierająca informacje o:

 • dawkach śmiertelnych i terapeutycznych substancji
 • dawkowaniu leków, uzależnieniach i skutkach ubocznych
 • biodostępności
 • wynajdywaniu / projektowaniu i syntezie nowych leków
 • drogach podawania leków, ich wadach i zaletach
 • aspirynie i penicylinie jako substancjach aktywnych
 • opiatach – substancjach psychoaktywnych (np. morfinie, heroinie i kodeinie)
 • regulacji pH w żołądku
 • lekach antywirusowych
 • wpływie leków na środowisko naturalne

dodatkowo program HL porusza tematykę:

 • taksolu – naturalnie występującej substancji roślinnej o właściwościach przeciwnowotworowych
 • wykorzystaniu promieniowania w diagnostyce medycznej i leczeniu (rezonans magnetyczny, radioterapia)
 • technik wykrywania oraz identyfikowania leków w organizmie

Opcja D to bardzo ciekawa opcja dla osób interesujących się medycyną
oraz farmakologią

Rozkład materiału (moduł OPTION D)

 • Pharmaceutical products and drug action (D.1).
 • Aspirin and penicillin (D.2).
 • Opiates (D.3).
 • pH regulation of the stomach (D.4).
 • Antiviral medications (D.5).
 • Environmental impact of some medications (D.6).
 • Taxol – a chiral auxiliary case study (D.7).
 • Nuclear medicine (D.8).
 • Drug detection and analysis (D.9).

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów