W ramach przygotowania do egzaminu maturalnego 2024 z
BIOLOGII

oferujemy TRZY rodzaje
kursów rocznych

krótkie porównanie kursów

[przekręć komórkę w poziomie]

RODZAJ KURSU

KURS STACJONARNY

KURS ONLINE

KURS STREAMINGOWY

Miejsce prowadzenia zajęć

Warszawa Centrum

platforma edukacyjna Off Course

platforma edukacyjna Off Course

Liczebność grupy

8-12 osób

20-45 osób

n.a.

Dyskusja z nauczycielem

TAK

na żywo w salach

TAK

dyskusja na webinarze

NIE

bierne oglądanie wszystkich zajęć grup rocznych online w czasie rzeczywistym

Czy będzie dostęp do nagrań z omawianych tematów?

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

TAK

kursanci otrzymują dostęp do nagranych lekcji kursu online aż do samej matury

Materiały i skrypty do zajęć

TAK

wydrukowane przez organizatora i rozdawane podczas zajęć

TAK

dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

NIE / TAK

w wersji podstawowej kursu kursanci sporządzają notatki we własnym zakresie,
w wersji rozszerzonej kursu materiały dostępne na platformie
w postaci pliku PDF

Czy opuszczone zajęcia będą odrabiane?

opcjonalnie

w ramach wolnych miejsc w innych grupach

[niezależnie od możliwości, uczeń ma dostęp do nagrań zajęć na platformie]

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

NIE

ale kursant ma dostęp do nagrań na platformie

Prace domowe otwarte sprawdzane przez nauczyciela

TAK

w wersji papierowej, omawiane podczas oddawania po sprawdzeniu przez nauczyciela

TAK

w wersji elektronicznej na platformie, sprawdzane i opatrywane komentarzem nauczyciela

NIE

kurs nie oferuje opcji weryfikacji wiedzy

[będzie możliwość dokupienia modułu
Prace domowe” w sklepie w późniejszym terminie]

Matury próbne sprawdzane przez egzaminatora i dodatkowo omawiane

3 matury próbne
[pisane stacjonarnie]

sprawdzane indywidualnie przez egzaminatora i omawiane w postaci webinariów z możliwością dyskusji

2 matury próbne
[pisane stacjonarnie lub wysyłkowo]

sprawdzane indywidualnie przez egzaminatora i omawiane w postaci dodatkowych webinariów z możliwością dyskusji

NIE

kurs nie oferuje opcji matur próbnych

[istnieje możliwość dokupienia usługi pisania matur próbnych, ich sprawdzenia i uczestniczenia w omówieniu]