Roczny kurs z przedmiotu

BIOLOGY IB 

realizujący w całości materiał SL oraz HL
do Matury 2024

Dr Michał Jóźwiak

Nauczyciel i wykładowca WUM. 
Certyfikowany nauczyciel systemu IB DP (Biology) od 2011 r.
Specjalista od międzynarodowych systemów nauczania (IB, A-levels)
(Certyfikat IB “A focus on IA” IB DP Warwick, 2014)

więcej

dr Paulina Garbalińska

Nauczycielka w szkołach realizujących program IB DP (Biology), która z niesamowitą skutecznością przekazuje wiedzę i uczy logicznej analizy danych w zadaniach matury IB. Jest bardzo konkretna i precyzyjna w przekazywaniu wiedzy.

więcej

moduły do wyboru

CORE

cena:
wpisowe 250 zł
8 rat po 750 zł

TEORIA

(dla SL / HL)

 
18 września – 15 kwietnia


PONIEDZIAŁEK
19:00-20:30

(więcej informacji poniżej)

ONLINE

ZADANIA

(dla SL / HL)

 
19 września – 16 kwietnia


WTOREK
19:00-20:00

(więcej informacji poniżej)

ONLINE

AHL

cena:
wpisowe 250 zł
5 rat po 750 zł

TEORIA

(dla HL)

 
20 września – 7 lutego


ŚRODA

19:00-20:30

(więcej informacji poniżej)

ONLINE

ZADANIA

(dla HL)

 
21 września – 8 lutego


CZWARTEK
19:00-20:00

(więcej informacji poniżej)

ONLINE

option D

cena:
jednorazowo
SL 450 zł / HL 650 zł

TEORIA I ZADANIA

(dla SL / HL)

 
14 lutego – 20 marca


ŚRODA

19:00-20:30

(więcej informacji) 

ONLINE

warsztaty

cena:
jednorazowo
HL 1750 zł

WARSZTATY

HL

 
4 lutego – 10 marca


NIEDZIELA
13:30-14:20

(więcej informacji) 

STACJONARNIE

CORE

cena:
wpisowe 250 zł
8 rat po 750 zł

TEORIA

(dla SL / HL)

 
18 września – 15 kwietnia


PONIEDZIAŁEK
19:00-20:30

(więcej informacji)

ONLINE

ZADANIA

(dla SL / HL)

 
19 września – 16 kwietnia


WTOREK
19:00-20:00

(więcej informacji)

ONLINE

AHL

cena:
wpisowe 250 zł
5 rat po 750 zł

TEORIA

(dla HL)

 
20 września – 7 lutego


ŚRODA

19:00-20:30

(więcej informacji)

ONLINE

ZADANIA

(dla HL)

 
21 września – 8 lutego


CZWARTEK
19:00-20:00

(więcej informacji)

ONLINE

option D

cena:
SL 450 zł
HL 650 zł

TEORIA I ZADANIA

(dla SL / HL)

 
14 lutego – 20 marca


ŚRODA

19:00-20:30

(więcej informacji) 

ONLINE

warsztaty

cena:
 
HL 1750 zł

WARSZTATY

HL

 
4 lutego – 10 marca


NIEDZIELA
13:30-14:20

(więcej informacji) 

STACJONARNIE

* każdy z modułów zostanie utworzony, gdy zapisze się minimum 5 osób.

CORE
moduł prowadzony online

18 września 2023 – 16 kwietnia 2024

PONIEDZIAŁEK 19:00-20:30
Liczba webinariów:  26
Długość spotkań:  90 minut

TEORIA z dr Michałem Jóźwiakiem

WTOREK 19:00-20:00
Liczba webinariów:  26
Długość spotkań:  60 minut

ZADANIA z dr Pauliną Garbalińską

CENA KURSU:
Opłata wpisowa:  250 zł
Rata miesięczna:  750 zł  (8 rat)

Informacje o zajęciach z teorii:

 • 26 spotkań po 90 minut – spotkania poświęcone będą omówieniu całego materiału CORE (patrz poniżej: Rozkład materiału) i prowadzone będą przez dr Michała Jóźwiaka – wieloletniego nauczyciela w systemie IB oraz A-levels.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagrania będą dostępne aż do samej matury.
 • Materiały w postaci skryptów – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z autorskim opracowaniem tematu i miejscem do sporządzania notatek podczas lekcji.

Informacje o zajęciach z rozwiązywania zadań:

 • 26 spotkań po 60 minut – spotkania poświęcone będą głównie rozwiązywaniu zadań zamkniętych MCQ (paper 1) oraz analizie zadań otwartych typu open questions & DBQ (paper 2) skorelowanych tematycznie z zajęciami teoretycznymi. Zajęcia prowadzone będą przez dr Paulinę Garbalińską – doświadczoną nauczycielkę systemu IB.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagrania będą dostępne aż do samej matury.
 • Materiały w postaci zestawów zadań – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z zadaniami maturalnymi.

Zapewniamy wyjątkową atmosferę podczas naszych webinariów

Pełen profesjonalizm prowadzących – specjalistów od edukacji i sprawdzania zadań maturalnych – egzaminatorów maturalnych i pracowników WUM jest gwarantem przekazywanej wiedzy na najwyższym poziomie.

Pasja naszych prowadzących jest od razu wyczuwalna podczas zajęć – co czyni je niesamowicie skutecznymi i na długo zapadającymi w pamięć kursantów.

Otwartość nauczycieli sprawia, że każdy uczestnik może swobodnie porozmawiać z prowadzącym i zadać pytania dotyczące każdego aspektu przedmiotu – nawet na poziomie uniwersyteckim.

Luźna forma prowadzenia zajęć oraz młodzieżowe podejście do uczniów przyczynia się do wzrostu skuteczności nauczania, czego nie doświadczysz w typowej szkole, a co od wielu lat potwierdzają nasi kursanci!

Rozkład materiału (CORE)

 • Introduction to cells (1.1). Ultrastructure of cells (1.2).
 • Membrane structure (1.3) and transport (1.4).
 • The origin of cells (1.5). Cell division (1.6).
 • Molecules to metabolism (2.1). Water (2.2).
 • Carbohydrates, lipids (2.3).
 • Proteins (2.4). (+Analysis of compounds’ formulae).
 • Enzymes (2.5).
 • Structure of DNA and RNA (2.6). DNA replication, transcription and translation (2.7).
 • Cell respiration (2.8). Photosynthesis (2.9).
 • Genes (3.1) and Chromosomes (3.2).
 • Meiosis (3.3).
 • Inheritance (3.4).
 • Genetic modification and biotechnology (3.5).
 • Species, communities and ecosystems (4.1).
 • Energy flow (4.2).
 • Carbon cycling (4.3) and Climate change (4.4).
 • Evidence for evolution (5.1) and Natural selection (5.2).
 • Classification of biodiversity (5.3). Cladistics (5.4).
 • Digestion and absorption (6.1).
 • The blood system (6.2).
 • Defense against infectious disease (6.3).
 • Gas exchange (6.4).
 • Neurons and synapses (6.5).
 • Hormones, homeostasis and reproduction (6.6).

AHL
moduł prowadzony online

20 września 2023 – 8 lutego 2024

ŚRODA 19:00-20:30
Liczba webinariów:  17
Długość spotkań:  90 minut

TEORIA z dr Michałem Jóźwiakiem

CZWARTEK 19:00-20:00
Liczba webinariów:  17
Długość spotkań:  60 minut

ZADANIA z dr Pauliną Garbalińską

CENA KURSU:
Opłata wpisowa:  250 zł
Rata miesięczna:  750 zł  (5 rat)

Informacje o zajęciach z teorii:

 • 17 spotkań po 90 minut – spotkania poświęcone będą omówieniu całego materiału AHL (patrz poniżej: Rozkład materiału) dopasowane tematycznie do realizowanego równolegle modułu CORE. Zajęcia prowadzone będą przez dr Michała Jóźwiaka – wieloletniego nauczyciela w systemie IB oraz A-levels.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagrania będą dostępne aż do samej matury.
 • Materiały w postaci skryptów – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z autorskim opracowaniem tematu i miejscem do sporządzania notatek podczas lekcji.

Informacje o zajęciach z rozwiązywania zadań:

 • 17 spotkań po 60 minut – spotkania poświęcone będą głównie rozwiązywaniu zadań zamkniętych MCQ (paper 1) oraz analizie zadań otwartych typu open questions & DBQ (paper 2) skorelowanych tematycznie z zajęciami teoretycznymi. Zajęcia prowadzone będą przez dr Paulinę Garbalińską – doświadczoną nauczycielkę systemu IB.
 • Webinary Off Course – zajęcia będą prowadzone z naszego studia z możliwością dyskusji z prowadzącym w czasie rzeczywistym.
 • Nagrania lekcji – wszystkie lekcje będą nagrywane, a nagrania będą dostępne aż do samej matury.
 • Materiały w postaci zestawów zadań – przed każdym spotkaniem będzie można pobrać plik pdf z zadaniami maturalnymi.

W naszej szkole wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie naszych nauczycieli przez lata uczących w systemach IB (SL i HL) oraz A-levels (na poziomie AS oraz A2).

Pamiętaj, poziom HL może się okazać prostszy niż sądzisz!!!

Wystarczy w jasny i logiczny sposób pokazać ciągi przyczynowo-skutkowe, aby kursant zrozumiał materiał,
a nie ślepo zapamiętywał.

Rozkład materiału (AHL)

 • DNA structure and replication (7.1).
 • Transcription and gene expression (7.2).
 • Translation (7.3).
 • Metabolism (8.1).
 • Cell respiration (8.2).
 • Photosynthesis (8.3).
 • Transport in the xylem of plants (9.1).
 • Transport in the phloem of plants (9.2).
 • Growth in plants (9.3).
 • Reproduction in plants (9.4).
 • Meiosis (10.1).
 • Inheritance (10.2).
 • Gene pools and speciation (10.3).
 • Antibody production and vaccination (11.1).
 • Movement (11.2).
 • The kidney and osmoregulation (11.3).
 • Sexual reproduction (11.4).

OPTION D
(Human Physiology)

moduł prowadzony online

14 lutego 2024 – 6 marca (SL) / 20 marca (HL) 2024

ŚRODA 19:00-20:30
Liczba webinariów:  4 (dla SL) 6 (dla HL)
Długość spotkań:  90 minut

TEORIA i ZADANIA z dr Michałem Jóźwiakiem

14 lutego 2024 D.1 (SL i HL)
21 lutego 2024 D.2 (SL i HL)
28 lutego 2024 D.3 (SL i HL)
6 marca 2024 D.4 (SL i HL)

13 marca 2024 D.5 (tylko HL)
20 marca 2024 D.6 (tylko HL)

CENA KURSU:
Opłata jednorazowa SL:  450 zł
Opłata jednorazowa HL:  650 zł

Opcja D to szczegółowo rozwinięta tematyka wybranych zagadnień fizjologii człowieka, zawierająca informacje o:

 • diecie i odżywianiu człowieka (uwzględniając skutki złego żywienia)
 • regulacji funkcjonowania układu pokarmowego (nerwowej i hormonalnej)
 • dokładnych mechanizmach trawienia i wchłaniania pokarmu
 • szczegółowych funkcjach wątroby
 • budowie mięśnia sercowego i mechanizmie autonomicznej pracy serca

dodatkowo program HL porusza tematykę:

 • mechanizmy działania hormonów steroidowych i peptydowych (zasada działania hormon-receptor, cytozolowe przekaźniki wtórne)
 • zasada funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-gruczoł
 • rola hormonów przysadki mózgowej
 • krzywe dysocjacji hemoglobiny dla tlenu
 • mechanizm transportu tlenu i dwutlenku węgla przez erytrocyty
 • regulacja pracy ośrodka oddechowego przez wybrane parametry krwi (pH, CO2) uwzględniając efekt Bohra

Opcja D to dość łatwa opcja (SL i HL) dla osób interesujących się medycyną
i fizjologią człowieka 

Rozkład materiału (moduł OPTION D)

 • Human nutrition (D.1).
 • Digestion (D.2).
 • Functions of the liver (D.3).
 • The heart (D.4).
 • Hormones and metabolism (D.5).
 • Transport of respiratory gases (D.6).

WARSZTATY
z pisania odpowiedzi otwartych dla HL
(konstruowanie odpowiedzi i praca z kluczem)

moduł prowadzony stacjonarnie

4 lutego 2024 – 10 marca 2024

NIEDZIELA 13:30-16:20
Liczba spotkań:  7
Długość spotkań:  3 x 50 minut

ANALIZA ZADAŃ z dr Michałem Jóźwiakiem

4 lutego 2024 (topics: 1, 2, 8)
11 lutego 2024 (topics: 3, 10, 7)
18 lutego 2024 (topics: 4, 5, 9)
25 lutego 2024 (topics: 6.1, 6.2, 6.4, 11.3)

3 marca 2024 (topics: 6.3, 11.1, 11.2)
10 marca 2024 (topics: 6.5, 6.6, 11.4)

17 marca 2024: matura próbna (paper 1 & 2)
7 kwietnia 2024: omówienie matury

CENA KURSU:
Opłata jednorazowa:  1750 zł

Praca z kluczem (markscheme) to podstawa dobrego wyniku w IB


Nasi nauczyciele to naukowcy
, którzy prowadzą na co dzień własne badania i piszą publikacje naukowe. Potrafią bardzo dobrze analizować dane, znają się na metodologii prowadzenia doświadczeń oraz obróbce statystycznej danych.

Praca z nami pozwoli profesjonalnie i rzetelnie nauczyć kursantów poprawnej analizy danych, jak również ich statystycznej obróbki. Pracując nad zadaniami wyćwiczysz umiejętności wnioskowania, a także ewaluacji doświadczeń, a wszystko to zgodnie ze specyficznym kluczem odpowiedzi IB.

Jak będą przebiegać każde zajęcia?
 

 • Przychodzisz do Centrum Edukacyjnego Off Course
 • Dostajesz przygotowany przez nas obszerny pakiet zadań z wybranych topików
 • Z każdym zadaniem będziemy postępować następująco:
  • chwila na samodzielną analizę treści
  • wspólna burza mózgów i zbieranie propozycji odpowiedzi
  • weryfikacja odpowiedzi z kluczem i analiza odpowiedzi w kluczu

Warsztaty obejmują rozwiązywanie zadań typu:

Paper 2 questions (Section A & B):

 • Data-based question (DBQ)
 • Short-answer questions
 • Extended-response questions

Paper 3 questions (Section A):

 • Short-answer questions based on experimental skills and techniques, analysis and evaluation, using unseen data

SKUTECZNOŚĆ DZIĘKI DOŚWIADCZENIU
ORAZ 
PASJI DO EDUKACJI

Oczywista odpowiedź
na potrzeby edukacyjne maturzystów